psiinstitute.org EN

Projekt:
CHILLI PETERSON
chilli omáčky TOP Q
Link:

projekt v pokročilé fázi
projektová linie:
PSII services
Patron projetku:
Petr Schejbal

Projekt:
HEYLITOR
specializovaná krmivářská technologie
Link:

projekt v předpřípravné fázi
projektová linie:
BURDOVA FARMA
Patron projetku:
Pavel Hala

Projekt:
Zelený Brunč Ostrava
Link: FB: Greench Brunch

projekt v přípravné fázi
projektová linie:
ORANŽOVÁ KOPŘIVA
Patron projetku:
Petr Schejbal

Projekt:
LILYPOND
ochrana vody v krajině
Link:

projekt v přípravné fázi
projektová linie:
BURDOVA FARMA
Patron projetku:
Pavel Hala

Projekt:
HEMBAT
inovace chovu
vietnamských prasat
Link:

projekt v přípravné fázi
projektová linie:
BURDOVA FARMA
Patron projetku:
Pavel Hala

Projekt:
Greench Brunch
Link: FB: Greench Brunch

jdeme do finále
projektová linie:
ORANŽOVÁ KOPŘIVA
Patron projetku:
Pavel Hala

Projekt:
KOPEXXX 2019/2020
Link: Kopexxx

projekt v pokročilé fázi
projektová linie:
NOOTIK
Patron projetku:
Petr Schejbal
petr.schejbal@psiinstitute.org

Projekt:
Diamond Way 23
Link:

projekt v přípravné fázi
projektová linie:

Patron projetku:
Tomáš Jokl

Projekt:
Netty Pety
Link:

projekt v přípravné fázi
projektová linie:
PSII services
Patron projetku:
Petra Bazgerová

Projekt:
NOOTIKPOINT
Link: nootikpoint.com

projekt v manažerské fázi
projektová linie:
NOOTIK
Patron projetku:
Pavel Hala

Projekt:
ORANŽOVÁ KOPŘIVA
Link: oranzovakopriva.cz

projekt v manažerské fázi
projektová linie:
ORANŽOVÁ KOPŘIVA
Patron projetku:
Pavel Hala

Projekt:
Oranžová Kopřiva Beauty
Link:
projekt v přípravné fázi
projektová linie:
ORANŽOVÁ KOPŘIVA
Patron projetku:
Pavel Hala

Projekt:
KOPŘICHAŘKA
Link: Kopricharka

jdeme do finále
projektová linie:
SHME MEDIA
Patron projetku:
Jana Studená

Projekt:
NOOTIK. Find the nettle spirit.
Link: FB: Nootikpoint

projekt v manažerské fázi
projektová linie:
NOOTIK
Patron projetku:
Michal Kurek

Projekt:
VS Rychleby, s.r.o. - zpracování kopřivové suroviny do polotovarů a hotových výrobků
Link: VS Rychleby

projekt dokončen a předán
projektová linie:
NOOTIK
Patron projektu:
Pavel Hala

Projekt:
BURDOVA FARMA - pěstování a posklizňová úprava kopřiv
Link: Burdova Farma

projekt dokončen a předán
projektová linie:
BURDOVA FARMA
Patron projetku:
Pavel Hala

Projekt:
Výroba statkových hnojiv
Link: Hnojítko Alfa

projekt v pokročilé fázi
projektová linie:
BURDOVA FARMA
Patron projektu:
Pavel Hala

Projekt:
Reset techniky pastvy a chovu skotu BTPM
Link: Burdova Farma

projekt dokončen a předán
projektová linie:
BURDOVA FARMA
Patron projektu:
Pavel Hala


image

© Copyright psiinstitute.org