psiinstitute.org EN

Projekt:
KOPEXXX 2019
Link:
projekt v předpřípravné fázi
Patron projetku:

Projekt:
Diamond Way 23
Link:
projekt v přípravné fázi
Patron projetku:
Tomáš Jokl

Projekt:
Netty Pety
Link:
projekt v přípravné fázi
Patron projetku:
Petra Bazgerová

Projekt:
nootikpoint
Link:
nootikpoint.com
projekt v pokročilé fázi
Patron projetku:
Pavel Hala

Projekt:
Probiotic dried fruit and vegetable
Link:
projekt v pokročilé fázi
Patron projetku:
Pavel Hala

Projekt:
Kopřichařka
Link:
projekt v manažerské fázi
Patron projetku:
Jana Studená

Projekt:
NOOTIK. Find the nettle spirit.
Link:
@nootikpoint
projekt v manažerské fázi
Patron projetku:
Michal Kurek

Projekt:
VS Rychleby, s.r.o. - zpracování kopřivové suroviny do polotovarů a hotových výrobků
Link:
vsrychleby.cz
projekt v předávací fázi
Patron projetku:
Pavel Hala

Projekt:
BURDOVA FARMA - pěstování a posklizňová úprava kopřiv
Link:
psiinstitute.org/burdovafarma.html
projekt v předávací fázi
Patron projetku:
Pavel Hala

Projekt:
BURDOVA FARMA - výroba statkových hnojiv
Link:
hnojitkonemo.cz
projekt v předávací fázi
Patron projetku:
Pavel Hala


image

© Copyright psiinstitute.org